Dni chłodnictwa 2017 w Poznaniu

15-11-2017

Dni Chłodnictwa PoznańTegoroczna – XLIX edycja – DNI CHŁODNICTWA odbędzie się w dniach 28-29 listopada 2017 roku. Głównym tematem konferencji będzie: Aktualne trendy w rozwiązaniach technicznych urządzeń i systemów chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz pomp ciepła.

Dwudniowa konferencja odbędzie się w Hotelu Poznańskim i ponownie zostanie połączona z konkursem branżowym, w którym wyłoniony zostanie najlepszy produkt 2017 oraz firma i reklama branżowa wywierające największy wpływ na rozwój i wizerunek polskiej branży HVACR w mijającym sezonie.

Podczas konferencji zostaną podjęte takie zagadnienia jak:

Zainteresowani poznają także możliwości i opłacalność zastosowań pomp ciepła z różnymi dolnymi źródłami ciepła oraz sposoby zastosowań czynników chłodniczych w świetle obowiązujących regulacji prawnych. Dodatkowo przedstawione będą metody odzysku ciepła w instalacjach chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, zasady postępowania z urządzeniami i instalacjami chłodniczymi napełnionymi czynnikami z grupy SZWO i f-gazów oraz systemy sterowania, zabezpieczeń oraz monitoringu instalacji chłodniczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.

Głównym organizatorem Dni Chłodnictwa jest lider rynku HVACR w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych dla podmiotów komercyjnych i przemysłu SYSTHERM. Konferencję wspiera Towarzystwo Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła SIMP, Odział Wojewódzki w Poznaniu. 

Call Now Button