Czyszczenie wentylacji

Urządzenia wentylacyjne służą do wymiany powietrza w pomieszczeniach. Dzięki systemom wentylacyjnym powietrze wewnątrz pomieszczeń jest cały czas świeże, pozbawione zanieczyszczeń i pozwala na komfortowe eksploatowanie danych budynków czy obiektów. Jednak aby systemy wentylacyjne mogły poprawnie funkcjonować muszą być w odpowiednim stanie technicznym. Duże znaczenie ma przy tym regularne i kompleksowe czyszczenie wentylacji.

Oferta czyszczenia wentylacji obejmuje:

W ramach usługi Usługi czyszczenia wentylacji wykonywane są następujące czynności:

Korzyści z systematycznego czyszczenia wentylacji:

Oferowane usługi wykonywane są wyłącznie przez wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników, posiadających odpowiednie uprawnienia i dysponujących specjalistycznym sprzętem najwyższej jakości. Do czyszczenia używane są środki z atestem PSH.

Call Now Button