Energy Expo Arena – Mazury 2018

25-10-2018

W dniach 28–29 listopada 2018 roku w Expo Mazury odbędzie się IV edycja targów Energy Expo Arena. Poprzednie edycje są doskonale znane całej branży odnawialnych źródeł energii.

Organizatorzy Targów Energy Expo Arena poświęcili całe wydarzenie tematyce odnawialnych źródeł energii i energetyce prosumenckiej. Zadbali jednak o nowości w tegorocznej edycji. Jedną z nich będzie strefa Smart City poświęcona w całości nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym przeznaczonym dla miast. Partnerem strategicznym strefy i konferencji pod tytułem “Smart City – nowoczesne technologie w służbie mieszkańców miast” został Związek Miast Polskich.

Organizatorzy całego wydarzenia gwarantują wiele ciekawych szkoleń, konferencji i warsztatów dla uczestników Targów. W tym roku pojawi się także nowy, międzynarodowy projekt dzięki warsztatom „Innowacyjne rozwiązania dla małych i średnich biogazowni (Innovative solutions for small and medium biogas plants)” organizowanych we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz instytutami naukowym z Niemiec i Szwecji.

Na wydarzenie zostali zaproszeni wszyscy zainteresowani nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi służącymi uzyskiwaniu zielonej energii oraz budowaniu ekologicznych, niskoemisyjnych miast przyszłości.

Zakres tematyczny Targów obejmuje:

Organizatorem tegorocznej edycji Targów jest EXPO MAZURY SPÓŁKA AKCYJNA, a cała akcja odbywać się będzie w Ostródzie.

Call Now Button