Jak działa klimatyzator typu SPLIT

12-07-2013

split-1Klimatyzatory typu SPLIT należą do najpopularniejszych rozwiązań stosowanych w domach, biurach, sklepach i tym podobnych nieruchomościach. Dają one przyjemny chłód, kiedy najbardziej tego potrzebujemy. Ale czy ktoś zastanawiał się jak działają tego typu urządzenia? Zacznijmy od budowy.
Klimatyzator typu SPLIT składa się z dwóch jednostek: wewnętrznej i zewnętrznej. Jednostka wewnętrzna to parownik. W jednostce zewnętrznej znajduje się skraplacz, sprężarka, zawór rozprężny oraz zawór czterodrogowy. Zadaniem jednostki wewnętrznej jest chłodzenie lub ewentualnie podgrzewanie powietrza w danym pomieszczeniu. Do zadań jednostki zewnętrznej należy przygotowanie czynnika chłodzącego do odpowiedniego trybu pracy części wewnętrznej (jednostki wewnętrznej). Obydwie jednostki połączone są szczelnie rurami chłodniczymi. Tworzą w ten sposób układ zamknięty wypełniony czynnikiem chłodzącym.

Jak działa tak zbudowany klimatyzator? Praca klimatyzatora typu SPLIT przypomina nieco pracę lodówki. Z jednostki zewnętrznej przepływa rurami do jednostki wewnętrznej płynny lub pozostający na granicy płynności czynnik chłodzący. W parowniku pod wpływem ciepła pobieranego z otoczenia czynnik chłodzący przechodzi w gaz (paruje). W ten sposób ochładza powierzchnię wymiennika. Powietrze, które przechodzi przez jednostkę wewnętrzną oddaje ciepło. Tak schłodzone, nawiewane jest przez klimatyzator do pomieszczenia.

Czynnik chłodzący w stanie gazowym zasysany jest przez sprężarkę do jednostki zewnętrznej. W ten sposób energia gromadzona jest w postaci sprężonego, gorącego gazu. Ten przepływając przez wymiennik jednostki zewnętrznej chłodzony jest przez wentylator. W tym procesie gaz oddaje ciepło do otoczenia jednocześnie przechodząc w stan ciekły (skrapla się). Proces zaczyna się od nowa – ciecz kierowana jest przez odpowiedni zawór rozprężny do jednostki wewnętrznej.

Wspominany na początku zawór czterodrogowy pozwala na odwrócenie procesu i uruchomienia klimatyzatora, jako pompy ciepła. W tym wariancie urządzenie ogrzewa powietrze wewnątrz pomieszczenia. Jest to ogólna zasada działania klimatyzatorów typu SPLIT. Poszczególni producenci wprowadzają coraz to nowe rozwiązania i pomysły w celu podniesienia jakości i wydajności pracy urządzeń.

Call Now Button