KOGENERACJA

30-06-2014

KOGENERACJAKonferencja “KOGENERACJA – perspektywy rozwoju inwestycji” to spotkanie gromadzące specjalistów i inwestorów zainteresowanych zgłębianiem zasad kogeneracji. 30 października 2014 roku w Warszawie odbędzie się druga konferencja tego typu. W poprzedniej wzięło udział m.in. 70 inwestorów zainteresowanym inwestycjami właśnie w kogenerację. Byli to przedstawiciele przedsiębiorstw ciepłowniczych, przedstawiciele elektrociepłowni czy firm współpracujących z branżą ciepłowniczą. Nie zabrakło również dostawców produktów i technologii oraz firm zajmujących się wykonawstwem.

Wszystko, dlatego że kogeneracja daje możliwość dużych oszczędności w porównaniu do metod oddzielnego wytwarzania ciepła i prądu elektrycznego. Kogeneracja polega na jednoczesnym wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła. Na konferencję zaproszono ekspertów, których zadaniem będzie przybliżenie wszystkim zainteresowanym prawnych i praktycznych zagadnień związanych z kogeneracją. Duże znaczenie ma również rządowe wsparcie, na które mogą liczyć przedsiębiorcy i podmioty realizujący wysokosprawną kogenerację. Program wsparcia ma funkcjonować do 2018 roku. Konferencja ma również za zadanie umożliwienie skorzystania z takiego wsparcia jak największej liczbie zainteresowanych podmiotów.

Główne cele konferencji to przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej m.in.:

 • Nowelizacji Prawa Energetycznego z dnia 24 stycznia 2014 roku, projekt ustawy o OZE w kontekście wsparcia kogeneracji.
 • Zasad korzystania z systemu wsparcia dla kogeneracji.
 • Kogeneracji w Dyrektywach Unii Europejskiej 2012/27/UE i 2004/8/.
 • Kogeneracji, trigeneracji i poligeneracji.
 • Zasad finansowania projektów inwestycyjnych
 • Audytu jednostek kogeneracji.
 • Patronat medialny nad konferencją objęły czołowe media zajmujące się, na co dzień gospodarką i energią odnawialną. Organizatorem konferencji “KOGENERACJA – perspektywy rozwoju inwestycji” jest firma Progress Group specjalizująca się w organizacji konferencji, szkoleń, warsztatów oraz treningów indywidualnych.
  (Źródło: www.progressgroup.pl, www.klimatyzacja.pl)

  Call Now Button