PROCLIMATE 2015

28-02-2015

PROCLIMATE 2015Międzynarodowy Kongres PROCLIMATE 2015 to impreza poświęcona takim zagadnieniom jak chłodnictwo, klimatyzacja i pompy ciepła. W czasie kongresu poruszone zostaną tematy dotyczące całej branży, czyli akty legislacyjne, wyzwania czekające w najbliższych latach chłodnictwo i technologie komfortu cieplnego (nowoczesne technologie). Międzynarodowy Kongres PROCLIMATE 2015 odbędzie się 4 marca 2015 roku w Warszawie. Honorowy patronat nad imprezą objęli m.in. Pana Janusza Piechocińskiego (Ministra Gospodarki), Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza (Ministra Pracy i Polityki Społecznej), Prof. Jerzego Buzka (Przewodniczącego Komisji Przemysłu Badań, Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim) czy KIG (Krajowa Izba Gospodarcza).

Branża chłodnicza i komfortu cieplnego ma ogromne znaczenie w licznych dziedzinach życia począwszy od mieszkań i domów przez szereg pomieszczeń, budynków do całych obiektów przemysłowych, handlowych czy usługowych. Jest ważna w przetwórstwie spożywczym, przemyśle ciężkim, służbie zdrowia, produkcji elektroniki i wielu innych. Dlatego tematy poruszane na kongresie są ważne nie tylko dla specjalistów, polityków i przedsiębiorców, ale również dla przysłowiowego przeciętnego obywatela.

Tematem kongresu będą aspekty prawa oraz zmiany legislacyjne dotyczące branży, a także ogromne znaczenie, jakie ma branża w ochronie klimatu czy zapobieganiu dalszej degradacji warstwy ozonowej. Międzynarodowy Kongres PROCLIMATE 2015 będzie starał się odpowiedzieć na pytania m.in. jak będzie zmieniała się branża w najbliższych latach, czy branża jest na te zmiany gotowa, co zrobić by polskie firmy mogły śmiało konkurować z firmami zagranicznymi?

Oficjalnego otwarcia Kongresu w dniu 4 marca 2015 roku o godzinie 10:00 dokona Pan Marcin Korolec – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej w Ministerstwie Środowiska. Organizatorami Kongresu PROCLIMATE 2015 są Krajowe Forum Chłodnictwa i EPEE – Europejskie Partnerstwo dla Energii i Środowiska Naturalnego (European Partnership for Energy and Environment). (Źródło: www.proclimate.pl)

Call Now Button