Energooszczędne systemy klimatyzacji

31-10-2014

eko_akademia_hvacr_klima-therm“Projektowanie energooszczędnych systemów klimatyzacji” to szkolenie realizowane w ramach projektu EKO AKADEMIA HVACR. Otwarty projekt szkoleniowy skierowany jest przede wszystkim do pracowników firm projektujących, montujących i serwisujących instalacje ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji oraz chłodnictwa (z języka angielskiego Heating, Ventilation, Air Conditioning, Refrigeration – HVACR).

Głównym celem projektu jest propagowanie wiedzy dotyczącej wspomnianych wyżej systemów, które są przyjazne środowisku naturalnemu oraz odpowiadają obowiązującemu w Unii Europejskiej prawu (od 2015 roku w Unii nie będzie można stosować szkodliwych czynników chłodniczych w klimatyzacji i chłodnictwie).

Tematy szkoleń to miedzy innymi: “Zielona energia z powietrza – pompy ciepła Waterstage”, “Odzysk energii w centralach wentylacyjnych”, “Systemy klimatyzacji ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego Variable Refrigerant Flow – zarządzanie pracą zaawansowanych systemów klimatyzacji” czy “Nowe energooszczędne urządzenia klimatyzacyjne typu SPLIT”.

Szkolenie “Projektowanie energooszczędnych systemów klimatyzacji” odbędzie się 4 listopada 2014 roku w Bydgoszczy. Na szkoleniu będzie można się dowiedzieć więcej między innymi o samym projekcie ECO AKADEMIA HVACR, ale również o tym jak projektować systemy klimatyzacyjne spełniające coraz bardziej wyśrubowane normy dotyczące rozwiązań energooszczędnych.

Jednym z tematów zajęć będą obowiązujące w Unii Europejskiej przepisy dotyczące Eko energii. Sporo czasu poświęcone zostanie omówieniu wskaźników EER, COP, SEER, SCOP, ESEER, ESCOP. Innym ważnym tematem będzie omówienie systemów klimatyzacji bezpośredniego odparowania VRF (między innymi warunki brzegowe doboru, warunki montażowe wpływające na efektywność systemu).

Szkolenie “Projektowanie energooszczędnych systemów klimatyzacji” rozpocznie się o godzinie 9, a zakończy o 16:15 (4 listopad 2014 roku). Organizatorem szkolenia jest Grupa KLIMA-THERM. (Źródło: klimatyzacja.pl, Grupa KLIMA-THERM)

Call Now Button