Rekuperatory Bartosz Vena Box/Lux

Rekuperatory VENA Optima są zgodne z dyrektywą Ekoprojekt (EcoDesign), spełniając tym samym wymagania Rozporządzenia Komisji UE 1253/2014 oraz 1254/2014.

Opis produktu:

System Wentylacji Mieszkań VENA Box / Lux to zupełnie nowe na polskim rynku rozwiązanie umożliwiające wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną pomieszczeń w budownictwie mieszkaniowym oraz w biurach i obiektach użyteczności publicznej. Istotą systemu jest centrala wentylacyjna wbudowana w ścianę budynku (VENA Lux) lub montowana na ścianie zewnętrznej (VENA Box), wraz z kanałami wentylacyjnymi wyciągowymi oraz kanałami do podłączenia wewnętrznej instalacji wentylacyjnej.

Nazwa produktu Vena Box Vena Lux 0.6 Vena Lux 1.3
JZE [kWh/m2/rok] -41,13 -41,13 -42,12
Typ system dwukierunkowy system dwukierunkowy system dwukierunkowy
Rodzaj zastosowanego napędu napęd bezstopniowy napęd bezstopniowy napęd bezstopniowy
Rodzaj układu odzysku ciepła wymiennik przeponowy wymiennik przeponowy wymiennik przeponowy
Sprawność odzysku ciepła [%] 83,0 83,0 86,5
Maksymalna wartość natężenia
przepływu [m
3/h]
110 110 100
Pobór mocy napędu
wentylatora [W]
22,9 22,9 21,8
Poziom mocy akustycznej [dB] 41 41 40
Wartość odniesienia natężenia
przepływu [m
3/s]
0,0214 0,0214 0,0194
Wartość odniesienia różnicy
ciśnienia [Pa]
30 30 30
JPM [W/m3/h] 0,151948 0,151948 0,161429
Czynnik i typ rodzaju starowania sterowanie czasowe sterowanie czasowe sterowanie czasowe
Współczynnik maksymalnych
wewnętrznych przecieków
powietrza [%]
˂2,3 ˂2,3 ˂2,3
Współczynnik maksymalnych
zewnętrznych przecieków
powietrza [%]
˂1,0 ˂1,0 ˂1,0
Roczne zużycie energii elektrycznej
(RZE)w odniesieniu do 1 m
2
[kWh/rok]
1,25 1,25 1,30
Roczne oszczędności w ogrzewaniu
(ROO) –klimat chłodny [kWh/rok]
88,98 88,98 90,40
Roczne oszczędności w ogrzewaniu
(ROO) –klimat umiarkowany
[kWh/rok]
45,48 45,48 46,21
Roczne oszczędności w ogrzewaniu
(ROO) klimat ciepły [kWh/rok]
20,57 20,57 20,90
Pliki do pobrania:
Manipulatory do
wyboru
(plik pdf)
sterownik stw 2
sterownik stw 3
sterownik stw 5
sterownik stw 6
m. internet. econet
p. sterujacy ps-d3-d41-d42
p. sterujacy ps-d6
p. sterujacy ps-t6
sterownik stw 2
sterownik stw 3
sterownik stw 5
sterownik stw 6
m. internet. econet
p. sterujacy ps-d3-d41-d42
p. sterujacy ps-d6
p. sterujacy ps-t6
sterownik stw 2
sterownik stw 3
sterownik stw 5
sterownik stw 6
m. internet. econet
p. sterujacy ps-d3-d41-d42
p. sterujacy ps-d6
p. sterujacy ps-t6
Karta katalogowa
(plik pdf)
Vena Box Vena Lux 0.6 Vena Lux 1.3
Call Now Button