Rekuperatory Bartosz Vena Optima VOV

Rekuperatory VENA Optima są zgodne z dyrektywą Ekoprojekt (EcoDesign), spełniając tym samym wymagania Rozporządzenia Komisji UE 1253/2014 oraz 1254/2014.

Charakterystyka produktu:

  • przeciwprądowy wymiennik ciepła (w zależności od modelu o powierzchni od 15 do 60 m2),
  • dwa energooszczędne wentylatory elektronicznie komutowane typu EC,
  • dwa filtry kasetowe o klasie filtracji: F7 / G4,
  • wbudowany by-pass wewnętrzny (obejście wymiennika),
  • króciec odprowadzający kondensat z wymiennika o średnicy 1”,
  • obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo z izolacja akustyczno-termiczną,
  • zintegrowany moduł automatyki sterującej STW-3 (w wersji VENA Optima VOV Plus możliwe jest zastosowanie automatyki STW-2),
  • przewód zasilający.

Rekuperatory VENA Optima VOV to najnowszy typoszereg podwieszanych central wentylacyjnych. Ze względy na niewielką wysokość i małą wagę idealnie nadają się do montażu w zabudowie podsufitowej lub na niskim poddaszu. Centrale realizują funkcje odzysku ciepła/chłodu, filtracji, osuszania, grzania i chłodzenia. Wydajność central VENA Optima VOV sięga od 350 do 1200 m3/h.

Nazwa produktu Vena Optima 3 VOV Vena Optima 4 VOV Vena Optima 5 VOV Vena Optima 6 VOV
Wydajność max. [m3/h]:
Klasa filtracji: G4/M5/F7/F9
500/480/400/330 840/820/615/475 1380/1350/1200/1000 1775/1755/1500/1300
Wartość odniesienia
różnicy ciśnienia [Pa]:
Klasa filtracji: G4/M5/F7/F9
100 100 100 100
Maksymalny pobór prądu [A]:
Klasa filtracji: G4/M5/F7/F9
1,6 2,8 6,8 6,8
Pobór mocy napędu
wentylatora przy przepływie max. [W]:
Klasa filtracji: G4/M5/F7/F9
97 321/322/407/416 367/367/371/356 512/513/531/543
Jednostkowy pobór
mocy centrali [W/(m3/h)]:
Klasa filtracji: G4/M5/F7/F9
0,243/0,247/
0,325/0,403
0,281/0,291/
0,451/0,570
0,336/0,355/
0,476/0,611
0,320/0,341/
0,458/0,592
Zasilanie [V/Hz] AC1~230/50 AC1~230/50 AC1~230/50 AC1~230/50
Dane zgodnie z Rozporządzeniem
Komisji (UE) nr 1254/2014
dot. poniższych
wierszy tabeli
dot. poniższych
wierszy tabeli
dot. poniższych
wierszy tabeli
dot. poniższych
wierszy tabeli
Referencyjny przepływ
odniesienia [m3/h]:
Klasa filtracji: G4/M5/F7/F9
350/336/280/231 966/945/840/700 907/882/700/574 1243/1229/
1050/910
Referencyjny przepływ
odniesienia [m3/s]:
Klasa filtracji: G4/M5/F7/F9
0,0972/0,0933/
0,0778/0,0642
0,2683/0,2625/
0,2333/0,1944
0,2518/0,2450/
0,1944/0,1594
0,3451/0,3413/
0,2917/0,2528
Wartość odniesienia
różnicy ciśnienia [Pa]:
Klasa filtracji: G4/M5/F7/F9
50 50 50 50
Pobór mocy napędu
wentylatora przy przepływie
referencyjnym [W]:
Klasa filtracji: G4/M5/F7/F9
45/44/48/49 138/140/192/202 155/159/169/178 201/212/243/272
Sprawność temp. odzysku ciepła [%]:
Klasa filtracji: G4/M5/F7/F9
74/74/80/77 80/80/81/81 77/78/78/79 79/79/81/82
Poziom mocy akustycznej [dB(A)]:
Klasa filtracji: G4/M5/F7/F9
38/38/41/46 50/49/51/55 48/49/53/57 54/54/53/55
Klasa energetyczna:
Klasa filtracji: G4/M5/F7/F9
A A A A
JZE [kWh/m2/rok]:
Klasa filtracji: G4/M5/F7/F9
-37,01/-37,01/
-37,90/-35,66
-38,15/-38,00/
-36,11/-34,48
-36,53/-36,50/
-34,80/-33,48
-37,51/-37,24/
-35,94/-34,34
Klasa przecieku
wew./zew. (EN13141):
Klasa filtracji: G4/M5/F7/F9
A1/A1 A1/A1 A1/A1 A1/A1
Pliki do pobrania:
Manipulatory do
wyboru
(plik pdf)
sterownik stw 2
sterownik stw 3
sterownik stw 5
sterownik stw 6
m. internet. econet
p. sterujacy ps-d3-d41-d42
p. sterujacy ps-d6
p. sterujacy ps-t6
sterownik stw 2
sterownik stw 3
sterownik stw 5
sterownik stw 6
m. internet. econet
p. sterujacy ps-d3-d41-d42
p. sterujacy ps-d6
p. sterujacy ps-t6
sterownik stw 2
sterownik stw 3
sterownik stw 5
sterownik stw 6
m. internet. econet
p. sterujacy ps-d3-d41-d42
p. sterujacy ps-d6
p. sterujacy ps-t6
sterownik stw 2
sterownik stw 3
sterownik stw 5
sterownik stw 6
m. internet. econet
p. sterujacy ps-d3-d41-d42
p. sterujacy ps-d6
p. sterujacy ps-t6
Karta katalogowa
(plik pdf)
Vena Optima 3 VOV Vena Optima 4 VOV Vena Optima 5 VOV Vena Optima 6 VOV
Call Now Button