Rekuperatory Bartosz Vena Optima

Rekuperatory VENA Optima są zgodne z dyrektywą Ekoprojekt (EcoDesign), spełniając tym samym wymagania Rozporządzenia Komisji UE 1253/2014 oraz 1254/2014.

Charakterystyka produktu:

  • przeciwprądowy wymiennik ciepła (w zależności od modelu o powierzchni od 15 do 60 m2),
  • dwa energooszczędne wentylatory elektronicznie komutowane typu EC,
  • dwa filtry kasetowe o klasie filtracji: F7 / G4,
  • wbudowany by-pass wewnętrzny (obejście wymiennika),
  • króciec odprowadzający kondensat z wymiennika o średnicy 1”,
  • obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo z izolacja akustyczno-termiczną,
  • zintegrowany moduł automatyki sterującej STW-3 (w wersji VENA Optima Plus możliwe jest zastosowanie automatyki STW-2),
  • przewód zasilający.

Rekuperatory VENA Optima przeznaczone jest do domów jednorodzinnych oraz obiektów handlowo-usługowych i jest pierwszym urządzeniem w naszej ofercie, w którym zastosowano wymiennik przeciwprądowy (do tej pory we wszystkich centralach wykorzystywaliśmy wymiennik spiralno-przeciwprądowy naszej produkcji). VENA Optima powstała w odpowiedzi na potrzeby naszych Klientów, którzy poszukiwali rekuperatora o małym gabarycie, charakteryzującego się wysokim stopniem odzysku ciepła. Typoszereg central VENA Optima zawiera urządzenia o wydajności od 350 do 1200 m3/h i pozwala na na odzyskanie ok. 75-90% ciepła z wentylacji.

Nazwa produktu Vena Optima 3 Vena Optima 4 Vena Optima 5 Vena Optima 6
Wydajność max. [m3/h]:
Klasa filtracji: G4/M5/F7/F9
460/450/360/305 745/725/530/410 1295/1260/1000/820 1660/1625/1375/1180
Wartość odniesienia
różnicy ciśnienia [Pa]:
Klasa filtracji: G4/M5/F7/F9
100 100 100 100
Maksymalny pobór prądu [A]:
Klasa filtracji: G4/M5/F7/F9
1,6 2,8 6,8 6,8
Pobór mocy napędu
wentylatora przy przepływie max. [W]:
Klasa filtracji: G4/M5/F7/F9
96/95/101/98 167/164/157/142 367/367/371/356 502/498/480/510
Jednostkowy pobór
mocy centrali [W/(m3/h)]:
Klasa filtracji: G4/M5/F7/F9
0,245/0,251/
0,361/0,436
0,251/0,266/
0,369/0,461
0,336/0,355/
0,476/0,611
0,359/0,351/
0,450/0,582
Zasilanie [V/Hz] AC1~230/50 AC1~230/50 AC1~230/50 AC1~230/50
Dane zgodnie z Rozporządzeniem
Komisji (UE) nr 1254/2014
dot. poniższych
wierszy tabeli
dot. poniższych
wierszy tabeli
dot. poniższych
wierszy tabeli
dot. poniższych
wierszy tabeli
Referencyjny przepływ
odniesienia [m3/h]:
Klasa filtracji: G4/M5/F7/F9
325/315/252/214 522/508/371/287 907/882/700/574 1162/1138/963/826
Referencyjny przepływ
odniesienia [m3/s]:
Klasa filtracji: G4/M5/F7/F9
0,0894/0,0875/
0,0700/0,0593
0,1449/0,1410/
0,1031/0,0797
0,2518/0,2450/
0,1944/0,1594
0,3228/0,3160/
0,2674/0,2294
Wartość odniesienia
różnicy ciśnienia [Pa]:
Klasa filtracji: G4/M5/F7/F9
50 50 50 50
Pobór mocy napędu
wentylatora przy przepływie
referencyjnym [W]:
Klasa filtracji: G4/M5/F7/F9
42/42/48/49 68/70/71/69 155/159/169/178 211/202/219/243
Sprawność temp. odzysku ciepła [%]:
Klasa filtracji: G4/M5/F7/F9
79/79/80/81 78/78/79/81 77/78/78/79 77/77/78/79
Poziom mocy akustycznej [dB(A)]:
Klasa filtracji: G4/M5/F7/F9
38/38/40/47 42/42/47/50 48/49/53/57 53/53/52/55
Klasa energetyczna:
Klasa filtracji: G4/M5/F7/F9
A A A A/A/A/B
JZE [kWh/m2/rok]:
Klasa filtracji: G4/M5/F7/F9
-38,00/-38,51/
-38,45/-36,81
-37,78/-37,60/
-36,58/-35,69
-36,53/-36,50/
-34,80/-33,48
-36,31/-36,47/
-35,13/-33,67
Klasa przecieku
wew./zew. (EN13141):
Klasa filtracji: G4/M5/F7/F9
A2/A2 A1/A1 A1/A1 A1/A1
Pliki do pobrania:
Manipulatory do
wyboru
(plik pdf)
sterownik stw 2
sterownik stw 3
sterownik stw 5
sterownik stw 6
m. internet. econet
p. sterujacy ps-d3-d41-d42
p. sterujacy ps-d6
p. sterujacy ps-t6
sterownik stw 2
sterownik stw 3
sterownik stw 5
sterownik stw 6
m. internet. econet
p. sterujacy ps-d3-d41-d42
p. sterujacy ps-d6
p. sterujacy ps-t6
sterownik stw 2
sterownik stw 3
sterownik stw 5
sterownik stw 6
m. internet. econet
p. sterujacy ps-d3-d41-d42
p. sterujacy ps-d6
p. sterujacy ps-t6
sterownik stw 2
sterownik stw 3
sterownik stw 5
sterownik stw 6
m. internet. econet
p. sterujacy ps-d3-d41-d42
p. sterujacy ps-d6
p. sterujacy ps-t6
Karta katalogowa
(plik pdf)
Vena Optima 3 Vena Optima 4 Vena Optima 5 Vena Optima 6
Call Now Button