Systemy wentylacyjne z rekuperatorami

17-05-2013

81596zSystemy wentylacyjne z rekuperatorami pozwalają na odzyskanie ciepła z powietrza usuwanego z wewnątrz budynku i użycie go do ogrzania świeżego powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Idea działania tego typu systemów wentylacyjnych jest prosta. Świeże powietrze zasysane jest przez czerpnię. Następnie przechodzi przez wymiennik ciepła gdzie ogrzewa się od powietrza usuwanego z budynku. W ten sposób świeże powietrze zostaje ogrzane bez użycia dodatkowych grzałek, a jednocześnie zachowuje swoje walory, ponieważ nie miesza się z powietrzem zużytym.
Zwróćmy uwagę na dwa typy wymienników ciepła najczęściej używane w centralach wentylacyjnych. Są to wymienniki krzyżowe i wymienniki rotacyjne. Centrale wentylacyjne z krzyżowymi wymiennikami pozwalają na zaoszczędzenie do 65% ciepła natomiast centrale wyposażone w wymienniki rotacyjne nawet do 85%.

Podstawowe zalety systemów wentylacyjnych z wymiennikami ciepła (rekuperatorami) to:

Call Now Button