Targi Elektrotechnika 2019

13-11-2018

Targi ELEKTROTECHNIKA przeznaczone są dla producentów i dystrybutorów sprzętu niskiego i średniego napięcia oraz systemów alarmowych i odbywając się corocznie, zyskują coraz większe zainteresowanie środowiska branżowego. Miejscem Targów jest Centrum Wystawiennicze EXPO XXI w Warszawie. Równolegle z Targami ELEKTROTECHNIKA odbywają się Targi ŚWIATŁO.

Targi ELEKTROTECHNIKA skierowane są do producentów i użytkowników sprzętu niskiego, średniego i wysokiego napięcia oraz systemów alarmowych i rozwiązań umożliwiających instalację przewodów elektrycznych w nowoczesnych budynkach. Ważne jest, że rosnąca popularność zawdzięczana jest specjalnej formule łączącej warsztaty i szkolenia dla specjalistów, uzupełnione prezentacjami sprzętu i najnowszych technologii stosowanych w branży elektrotechnicznej i budownictwie.

Tematyka szkoleń na Targach Elektrotechnika 2019 obejmie między innymi:
aspekty prawne związane z projektowaniem, odbiorem i nadzorem instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych, uziemienia ochronne w stacjach elektroenergetycznych zasilających sieci niskiego napięcia czy wymagania prawno-organizacyjne dotyczące badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach wysokiego napięcia. Co więcej, poruszone zostaną takie tematy jak: organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych, wytyczne w sprawie odbiorów i sprawdzeń urządzeń elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej oraz  aspekty projektowania instalacji elektrycznych, ciepłowniczych i chłodniczych. To tylko z nielicznych zagadnień przestawionych przez organizatorów.

Targom towarzyszą liczne konferencje, szkolenia i warsztaty przeznaczone dla instalatorów, inżynierów elektryków, projektantów. W 2019 roku równolegle z Targami odbywać się będzie Wystawa TELETECHNIKA, skupiająca wszystkie specjalności teletechniczne i teleinformacyjne. 

Organizatorem wydarzenia jest Agencja SOMA .

Call Now Button