Wycofanie klimatyzatorów on/off

03-04-2013

klimatyzator-on-offW 2008 roku Komisja Europejska zaprezentowała pakiet, którego zadaniem jest walka ze zmianami klimatycznymi, z jakimi mamy do czynienia w ostatnich latach. Pakiet ten nosi nazwę 20-20-20. Zakłada on redukcję emisji dwutlenku węgla, wzrost zużycia energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz zwiększenie efektywności energetycznej.
Z punktu widzenia branży klimatyzacyjnej ważnym założeniem pakietu jest przepis mówiący, iż do 2013 roku mają zostać wycofane z produkcji urządzenia o niskiej sprawności dla chłodzenia i grzania, czyli klimatyzatory typu on/off. Oznacza to, że od początku tego roku nie są one już produkowane na terenie UE. Co więcej do 2015 roku z produkcji mają zostać wycofane klimatyzatory inwerterowe o niskiej sprawności.

Przypomnijmy, iż w przypadku typowych klimatyzatorów typu on/off mamy do czynienia z rozwiązaniem zgodnie, z którym sprężarka w czasie działania klimatyzatora pracuje albo z mocą nominalną albo wcale. Powoduje to większe zużycie energii niż w przypadku wydajnych systemów inwerterowych, w których sprężarka dostosowuje moc do potrzeb chłodzenia lub grzania. W zależności od potrzeb pracuje w odpowiednim zakresie mocy.

Call Now Button