Rekuperatory AirPack 4

Nowy AirPack wykracza poza standardy

Charakterystyka produktu:

  • ciągła wymiana powietrza w budynku,
  • minimalna wymiana powietrza wymagana ze względów higienicznych,
  • wysokosprawny odzysk energii cieplnej z powietrza usuwanego z budynku,
  • osiągnięcie wysokiego standardu higienicznego dzięki dostarczaniu do pomieszczeń świeżego powietrza oraz usuwaniu zanieczyszczeń w tym wilgoci i tym samym zapobieganiu rozwojowi pleśni i grzybów w budynku,
  • w przypadku zastosowania modułu CF(opcja) – utrzymanie zadanych przepływy masowych powietrza w instalacji wentylacyjnej oraz zapewnienie zrównoważenia tych przepływów niezależnie od chwilowych warunków atmosferycznych i stanu zabrudzenia filtrów.

Centrala wentylacyjna AirPack 4 przeznaczona jest do realizacji zrównoważonej wentylacji mechanicznej w budynkach mieszkalnych. Urządzenie umożliwia odzysk ciepła z powietrza usuwanego z budynku ze sprawnością przekraczającą 90% oraz jest wyposażone w energooszczędne wentylatory z płynną regulacją wydajności zapewniające niskie zużycie energii elektrycznej oraz cichą pracę.

Nazwa produktu AirPack 4 300h AirPack 4 400h AirPack 4 500h
 
Strumień
powietrza
310 m3/h (100 Pa)
275 m3/h (150 Pa)
240 m3/h (200 Pa)
410 m3/h (100 Pa)
380 m3/h (150 Pa)
345 m3/h (200 Pa)
500 m3/h (100 Pa)
465 m3/h (150 Pa)
435 m3/h (200 Pa)
Maks. sprawność
odzysku ciepła *
95% 95% 95%
Średnia roczna
sprawność odzysku
ciepła *
92% 90% 89%
Poziom mocy
akustycznej

emitowanej
przez obudowę przy
maks. wydajności *
45 dB(A) 52 dB(A) 55 dB(A)
Poziom mocy
akustycznej

emitowanej
do kanału nawiewnego
przy maks.

wydajności *
46 dB(A) 51 dB(A) 54 dB(A)
Klasa efektywności
energetycznej
(dla klimatu
umiarkowanego) **
A A A
Klasa efektywności
energetycznej dla
klimatu
umiarkowanego
(sterowanie wg
potrzeb) **
A+ A+ A
Regulacja przepływu
powietrza
Automatyczna kontrola
przepływu –System CF
(opcja) Płynna regulacja
prędkości obrotowej
wentylatorów (standard)
Automatyczna kontrola
przepływu –System CF
(opcja) Płynna regulacja
prędkości obrotowej
wentylatorów (standard)
Automatyczna kontrola
przepływu –System CF
(opcja) Płynna regulacja
prędkości obrotowej
wentylatorów (standard)
Regulacja wydajności
Automatyczna regulacja
w funkcji jakości
powietrza(opcja) Dwa
programy tygodniowe
(lato i zima)
Automatyczna kontrola
przepływu –System CF
(opcja) Płynna regulacja
prędkości obrotowej
wentylatorów (standard)
Automatyczna kontrola
przepływu –System CF
(opcja) Płynna regulacja
prędkości obrotowej
wentylatorów (standard)
Kontrola zużycia
filtrów
Automatyczna bieżąca
kontrola filtrów –System
AFC (opcja) Czasowa
kontrola filtrów
(standard)
Automatyczna bieżąca
kontrola filtrów –System
AFC (opcja) Czasowa
kontrola filtrów
(standard)
Automatyczna bieżąca
kontrola filtrów –System
AFC (opcja) Czasowa
kontrola filtrów
(standard)
Wymiennik ciepła 100% przeciwprądowy z
polistyrenu
100% przeciwprądowy z
polistyrenu
100% przeciwprądowy z
polistyrenu
Wentylatory Odśrodkowe z silnikami
prądu stałego EC
Odśrodkowe z silnikami
prądu stałego EC
Odśrodkowe z silnikami
prądu stałego EC
Bypass 100% obejścia,
izolowany,
programowalny w
funkcji temperatury
zewnętrznej oraz
temperatury w budynku
100% obejścia,
izolowany,
programowalny w
funkcji temperatury
zewnętrznej oraz
temperatury w budynku
100% obejścia,
izolowany,
programowalny w
funkcji temperatury
zewnętrznej oraz
temperatury w budynku
System
przeciw-

zamrożeniowy
System FPX – płynnie
regulowana nagrzewnica
zapobiegająca spadkowi
temperatury ścianek
wymiennika poniżej 0oC
System FPX – płynnie
regulowana nagrzewnica
zapobiegająca spadkowi
temperatury ścianek
wymiennika poniżej 0oC
System FPX – płynnie
regulowana nagrzewnica
zapobiegająca spadkowi
temperatury ścianek
wymiennika poniżej 0oC
Filtry CleanPad Pure –
dwustopniowe filtry
klasy M5 o zwiększonej
o 60% pojemności
pyłowej w porównaniu z
filtrami G4
CleanPad Pure –
dwustopniowe filtry
klasy M5 o zwiększonej
o 60% pojemności
pyłowej w porównaniu z
filtrami G4
CleanPad Pure –
dwustopniowe filtry
klasy M5 o zwiększonej
o 60% pojemności
pyłowej w porównaniu z
filtrami G4
Zasilanie 230 V (AC), 50 Hz 230 V (AC), 50 Hz 230 V (AC), 50 Hz
Maks. prąd pobierany
przez urządzenie
5.9 A 6.4 A 8.0 A
Średnica króćców
przyłączeniowych
(zgodne z normą
PN-EN 1505:2001)
200 mm 200 mm 200 mm
Króciec kondensatu 32 mm 32 mm 32 mm
Masa 48 kg 48 kg 48 kg
Temp. pracy ***
warunki dopuszczalne:
-15ºC ÷ +45°C,
warunki zalecane:
+0°C ÷ +45°C
warunki dopuszczalne:
-15ºC ÷ +45°C,
warunki zalecane:
+0°C ÷ +45°C
warunki dopuszczalne:
-15ºC ÷ +45°C,
warunki zalecane:
+0°C ÷ +45°C
Pliki do pobrania:
Manipulatory do
wyboru
(plik pdf)
AirL+
Air++
Moduł AirMobile
AirL+
Air++
Moduł AirMobile
AirL+
Air++
Moduł AirMobile
Karta katalogowa
(plik pdf)
AirPack 4 300h AirPack 4 400h AirPack 4 500h

* Warunki testu wg PN-EN13-141-7
** Zgodnie z Rozporządzeniem nr 1254/2014
***Urządzenie należy z ainstalować w pomieszczeniu suchym. Urządzenie nie może być narażone na działanie opadów atmosfe-rycznych. Jeżeli urządzenie będzie działać w temperaturach < 0 oC należy zabezpieczyć odpływ kondensatu przed zamrożeniem.

Call Now Button