Wentylatory dachowe

01Wentylatory dachowe są przeznaczone do wentylacji ogólnej budynków. Są przeznaczone do przetłaczania powietrza suchego o  maksymalnej temperaturze + 60 °C, o zapyleniu nie większym niż 0,3 g/m3, bez zanieczyszczeń lepkich, żrących lub stwarzających zagrożenie wybuchem. Wentylatory spełniają wymogi dyrektywy ErP 2009/125/WE.

Wybierz produkt

 Wentylatory ścienne
 Wentylatory osiowe
 wentylatory przenośne/transportowe
 Wentylatory stacjonarne
 Wentylatory kanałowe
 Wentylatory przenośne/transportowe
 Wentylatory z wylotem pionowym
 Wentylatory z wylotem poziomym
Call Now Button