Wentylatory kanałowe

05Wentylatory kanałowe przenośne promieniowe przeznaczone są do wentylacji nawiewnej lub wywiewnej pomieszczeń i stanowisk pracy. Mogą być stosowane zarówno do wentylacji ogólnej, jak i miejscowej. Wentylatory można również zastosować do osuszania zawilgoconych pomieszczeń poprzez wymuszenie wielokrotnej wymiany powietrza. Wentylatory spełniają wymogi dyrektywy ErP
2009/125/WE.

Wybierz produkt

 Wentylatory ścienne
 Wentylatory osiowe
 wentylatory przenośne/transportowe
 Wentylatory stacjonarne
 Wentylatory przenośne/transportowe
 Wentylatory z wylotem pionowym
 Wentylatory z wylotem poziomym
 Wentylatory dachowe
Call Now Button