Pompy cieplne – Viessmann Vitocal

01Pompy ciepła Viessmann Vitocal oparte są o konstrukcję sprężarek typu Scroll, zapewniających długowieczną, bezobsługową i szczególnie cichą pracę. Na bazie ponad 30 lat doświadczenia, firma Viessmann oferuje pompy ciepła korzystające z ciepła gruntu, wody lub powietrza. Różnorodne warianty wykonania pomp ciepła Vitocal umożliwiają ich stosowanie w niemal każdym rodzaju budynku, także we współpracy z kolektorami słonecznymi dzięki szerokiej ofercie podgrzewaczy i zasobników. Kompaktowe pompy ciepła jak np. Vitocal 343-G pozwalają na bezpośrednie podłączenie kolektorów słonecznych dzięki wbudowanemu podgrzewaczowi ciepłej wody użytkowej.

Kompaktowa pompa ciepła Vitocal 222-G/242-G

02Pompa ciepła Vitocal 222-G stanowi kompleksowe rozwiązanie dla domów niskoenergetycznych. Oznacza to połączenie w jednej obudowie pompy ciepła typu solanka-woda oraz podgrzewacza ciepłej wody użytkowej. Powierzchnia zabudowy urządzenia wynosi zaledwie 600 x 680 mm, dzięki czemu technika pomp ciepła może być już stosowana w budynkach, gdzie nie przewidziano tradycyjnego pomieszczenia kotłowni.
Pompa ciepła Vitocal 242-G łączy w sobie pompę ciepła typu solanka-woda, podgrzewacz ciepłej wody użytkowej i komponenty do przyłączenia instalacji solarnej takie jak pompa obiegowa, automatyka, armatura zabezpieczająca i odcinająca. Podłączenie instalacji solarnej ze strony urządzenia wymaga jedynie zastosowania dodatkowego naczynia wzbiorczego.

 

Vitocal 222-S/242-S

03Pompy ciepła typu Split charakteryzują się rozdzieleniem podstawowych elementów pompy na dwie części: cichy w pracy moduł wewnętrzny zawierający przede wszystkim układ hydrauliczny instalacji co oraz moduł instalowany na zewnątrz budynku z parownikiem, wentylatorem – służący do pobierania ciepła z otoczenia.
Rozdzielenie modułów pompy pozwala na dogodne ich połączenie przez przegrody budynku, jedynie przewodami czynnika chłodniczego. Pompa ciepła typu Split może służyć zarówno do ogrzewania budynku, jak i w specjalnej wersji do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń.

 

Kompaktowa pompa ciepła Vitocal 333-G/343-G

02Przyszłość należy do domów o niewielkim zapotrzebowaniu na energię cieplną, ponieważ korzystnie wpływają na środowisko, minimalizują emisję CO2 i oszczędzają naturalne zasoby paliw. 

Szczególnie istotne jest to wtedy, kiedy wykorzystują odnawialne źródła energii jak pompa ciepła Vitocal 343-G typu solanka-woda, która dodatkowo (w odróżnieniu od pompy typu Vitocal 333-G – pompa ciepła z funkcją “natural cooling”) może współpracować z instalacją solarną.

 

Pompa ciepła Vitocal 200-G

04Pompa ciepła Vitocal 200-G stanowi atrakcyjne cenowo rozwiązanie dla budynków jedno-, dwurodzinnych, a także obiektów użytkowych, itp. Oferowane wersje pompy ciepła mogą wykorzystywać jako dolne źródło ciepła zarówno grunt (typ BWC solanka/woda) jak i wodę (typ WWC woda/woda) gwarantując całoroczne, komfortowe zaopatrzenie domu w ciepło w trybie monowalentnym.
Maksymalna temperatura zasilana do 60°C pozwala na stosowanie pompy Vitocal 200-G w instalacjach modernizowanych np. wyposażonych w kotły olejowe i grzejniki uniwersalne.

 

Pompa ciepła Vitocal 300-A typu powietrze-woda

05Nowa pompa ciepła Vitocal 300-A jest pierwszą pompą typu powietrze/woda z zastosowaniem technologii Digital-Scroll i elektronicznie sterowanym zaworze rozprężnym Biflow. Dzięki temu uzyskuje współczynnik efektywności COP do 3,9 (według normy EN 14511), redukując wyraźnie roczne koszty eksploatacji urządzenia. Stały nadzór pracy pompy ciepła poprzez nowy system RCD (Refrigerant Cycle Diagnostic System) zapewnia ciągłe dostosowanie mocy grzewczej do aktualnego zapotrzebowania budynku, a także optymalizuje pracę samego urządzenia. W zależności od rodzaju i przeznaczenia systemu grzewczego możliwe jest w większości przypadków unikanie stosowania kosztownych układów magazynowania ciepła (zbiorniki buforowe) i dzięki temu zmniejszanie kosztów inwestycji oraz zmniejszenie wymaganego miejsca dla zabudowy urządzeń w budynku.

 

Pompa ciepła Vitocal 161-A dla podgrzewu wody użytkowej

06Pompa ciepła Vitocal 161-A jest samodzielnym, wysokoefektywnym urządzeniem do przygotowania ciepłej wody użytkowej pobierając ciepło bezpośrednio z powietrza otaczającego lub z sąsiednich pomieszczeń. Urządzenie posiada w pełni kompaktową zabudowę łącząc zasobnik ciepłej wody użytkowej o pojemności 300 litrów, ze sprężarką oraz regulatorem elektronicznym. Vitocal 161-A wykorzystuje ciepło z powietrza do ekonomicznego podgrzewu wody. Można ją stosować równie dobrze w domu jednorodzinnym, jak i małym zakładzie przemysłowym. Idealnymi zastosowaniami są piekarnie lub miejsca, dla których wymaga się równoczesnego przygotowania ciepłej wody użytkowej i chłodzeniapomieszczeń (np. składy win lub chłodnie produktów spożywczych).

 

Pompa ciepła Vitocal 300-G

04Nowa pompa ciepła Vitocal 300-G wykorzystuje technologię sprężarek z elektronicznie sterowanym zaworem rozprężnym oraz systemem RCD (Refrigerant Cycle Diagnostic System). Stała optymalizacja pracy sprężarki pozwala na usyskiwanie wysokiego współczynnika efektywności COP do 4,9 dla pompy w wersji solanka/woda (według normy EN 14511), redukując wyraźnie roczne koszty eksploatacji urządzenia. Temperatura zasilania instalacji grzewczej budynku może wynosić do 60 oC. Kompaktowa budowa pompy ciepła. Pompa ciepła Vitocal 300-G stanowi uzasadnione rozwiązanie zarówno dla inwestycji w nowych budynkach, jak też w budynkach poddawanych modernizacji. Nowy wariant kompletnej zabudowy pompy ciepła (wersja solanka/woda BWC lub woda/woda WWC) zawiera w obudowie urządzenia – pompę obiegową obiegu solanki oraz wody grzewczej, zawór przełączający trybu pracy ogrzewanie c.o./podgrzewanie c.w.u. oraz grupę bezpieczeństwa. Możliwe jest wbudowanie elektrycznego przepływowego podgrzewacza wody grzewczej.

 

Pompa ciepła Vitocal 350-G

04Pompa ciepła Vitocal 350-G to szczególnie wydajne rozwiązanie dla podwyższonych wymagań ciepłej wody użytkowej oraz systemów grzewczych w budynkach modernizowanych. Zapewnia temperaturę zasilania do 70°C.
Pompa ciepła “slave” Vitocal 350-G (typ BWS) regulowana jest przez moduł “master”. Możliwość zestawiania różnych wielości i ilości modułów, pozwala dopasować układ kaskadowy pomp ciepła do zapotrzebowania ciepła, np. w domu wielorodzinnym.
Regulator Vitotronic 200 pozwala łączyć pompę ciepła Vitocal 350-G w układzie Master/Slave także z pompami Vitocal 300-G. Regulator zawiera zintegrowaną funkcję bilansowania energii oraz komunikacji w standardzie LON (w ramach np. budynku inteligentnego, nadzoru zdalnego, itp.). Zoptymalizowana konstrukcja urządzenia pod względem tłumienia drgań i hałasu, zapewnia szczególnie cichą pracę.

 

Pompa ciepła Vitocal 350-A typu powietrze-woda

07Vitocal 350-A umożliwia modernizację instalacji grzewczych: dodatkowy wtrysk pary w obiegu sprężarkowym (cykl EVI) zapewnia temperaturę na zasilaniu do do 65°C. Pompa tego typu, jest więc idealna dla starszych instalacji grzewczych. Pompa ciepła pobiera przy tym ciepło z otaczającego powietrza, bez konieczności wykonywania np. sond gruntowych.
Vitocal 350-A pozwala na wybór miejsca zainstalowania: na zewnątrz lub wewnątrz budynku. Korzyść z ustawienia na zewnątrz: oszczędność cennej powierzchni mieszkalnej lub użytkowej.
Wysoka temperatura na zasilaniu pozwala, zależnie od wykonania instalacji, uzyskać temperaturę w podgrzewaczu c.w.u. do 55°C. Dzięki temu pompa Vitocal 350-A zapewnia szczególnie wysoki komfort c.w.u. Temperaturę na zasilaniu 65°C Vitocal osiąga nawet przy temperaturze zewnętrznej -10°C.

 

Pompa ciepła Vitocal 200-S typu Split

08Pompa ciepła typu Split – Vitocal 200-S wykorzystuje w efektywny sposób otaczające nas ciepło z powietrza zewnętrznego.
Pompa ciepła Vitocal 200-S dostępna jest alternatywnie jako system grzewczy budynku lub też jako system grzewczo-chłodzący. Vitocal 200-S wykorzystuje ciepło zawarte w powietrzu zewnętrznym. Odporna na warunki meteorologiczne jednostka zewnętrzna pozwala na dużą swobodę zabudowy w sąsiedztwie budynku. Dzięki niewielkim gabarytom i masie, możliwe jest także jej instalowanie na ścianach zewnętrznych budynku, czy też na dachu płaskim.
Jednostka wewnętrzna instalowana jest jak większość źródeł ciepła w piwnicy lub też w pomieszczeniu użytkowym

 

NC-Box

09Pompy ciepła mogą być stosowane również dla chłodzenia pomieszczeń w sezonie letnim, gdy temperatura wewnątrz budynków jest przeważnie wyższa niż temperatura gruntu lub wody głębinowej. Funkcja “natural cooling” pozwala wykorzystać naturalne źródło chłodu jakim jest właśnie grunt lub woda dla obniżania temperatury wewnętrznej pomieszczeń. Co szczególnie istotne – jest to najtańszy sposób na pozyskanie chłodu, ponieważ nie wymaga pracy sprężarki pompy ciepła. Regulator pompy ciepła typu solanka/woda lub woda/woda uruchamia jedynie pompę obiegową w obiegu pierwotnym (np. kolektor ziemny, sonda gruntowa) i wtórnym (np. obieg klimakonwektorów, układ grzewczy) dla przenoszenia chłodu.
Eksploatacja pompy ciepła w trybie “natural cooling” przynosi dodatkowe ważne korzyści – odprowadzane do gruntu ciepło z budynku sprzyja znacząco regeneracji gruntu po sezonie grzewczym i jego wychłodzeniu w wyniku pracy na cele grzewcze.

 

AC-Box

10Moduł AC-Box łączy w sobie dwie funkcje : energooszczędnego naturalnego chłodzenia “natural cooling” z wykorzystaniem chłodu gruntu oraz wydajnego chłodzenia aktywnego “active cooling”. W trybie chłodzenia naturalnego wykorzystuje się bezpośrednio niższą temperaturę gruntu do chłodzenia pomieszczeń – wymagana jest praca jedynie pompy obiegu grzewczego (chłodzącego) i pompy obiegu solanki. Jeżeli wydajność trybu “natural cooling” jest zbyt mała do osiągnięcia wymaganej temperatury pomieszczeń, automatycznie włącza się tryb chłodzenia aktywnego “active cooling” z wykorzystaniem pracy sprężarki i obiegu chłodniczego pompy ciepła.

Zobacz również

Call Now Button