Kanałowy czujnik temperatury TD-PT 1000

2Kanałowy czujnik temperatury TD-PT1000 jest przeznaczony do montaŜu w kanałach wentylacyjnych. Zastosowanie czujnika PT1000 w obudowie o wysokim stopniu ochrony umoŜliwiło uzyskanie wysokiej czułości i stabilności pomiaru przy długim okresie uŜytkowania w trudnych warunkach atmosferycznych.

 

DANE TECHNICZNE

  • Zakres pomiarowy -50-150°C
  • Element pomiarowy czujnik PT1000
  • Stopień ochrony IP54
  • Średnica i długość pręta 10x250mm
  • Rodzaj materiału aluminium
  • Długość przewodów podłączeniowych <30m

Wybierz produkt

 DANFOSS KP35-14
 Szafy sterownicze
 Termostat przeciwzamrożeniowy
 Termostat pomieszczeniowy
 Kasetka sterująca
 Panel operatorski
 Sterownik
 Przemiennik częstotliwości E-800
 Siłownik obrotowy do przepustnic Sterowanie 2- oraz 3-punktowe
 Przetwornik KU/D2
 Zawór z siłownikiem 230V ON/OFF
 Presostat różnicowy C-2
 Zadajnik temperatury RU 24-T
 Pomieszczeniowy czujnik temperatury TR-PT 1000
Call Now Button