Przetwornik KU/D2

06Przetwornik napięcia jest przeznaczony do sterowania układami wymagającymi sygnału sterującego cyfrowego on/off przy pomocy analogowego sygnału napięciowego 0-10V. Wyposażony jest on w dwa niezależne wyjścia przekaźnikowe normalnie otwarte (NO), których załączenie uzależnione jest od wartości progowej regulowanej odpowiednio potencjometramiProg1 i Prog2. Gdy napięcie wejściowe przekroczy wartość progową załączy się odpowiedni styk przekaźnika. Wyłączenie przekaźnika następuje, gdy wartość napięcia na wejściu obniży się o wielkość histerezy (1,5V) poniżej progu.

DANE TECHNICZNE

  • Napięcie zasilania 24V DC
  • Zakres napięcia wejściowego 0-10V DC
  • Liczba wyjść cyfrowych 2 typu NO
  • Wymiary 35x85x58mm (SxWxG)

Wybierz produkt

 DANFOSS KP35-14
 Szafy sterownicze
 Termostat przeciwzamrożeniowy
 Termostat pomieszczeniowy
 Kasetka sterująca
 Panel operatorski
 Sterownik
 Przemiennik częstotliwości E-800
 Siłownik obrotowy do przepustnic Sterowanie 2- oraz 3-punktowe
 Zawór z siłownikiem 230V ON/OFF
 Presostat różnicowy C-2
 Zadajnik temperatury RU 24-T
 Kanałowy czujnik temperatury TD-PT 1000
 Pomieszczeniowy czujnik temperatury TR-PT 1000
Call Now Button