Zawór z siłownikiem 230V ON/OFF

05Zawór z siłownikiem serii ZS składa się z siłownika serii S3 i zaworu serii Z3. Jest on używany do sterowania przepływem czynnika w układach chłodniczych i grzewczych, jak również do regulacji temperatury w pomieszczeniu. Siłownik posiada silnik elektryczny synchroniczny oraz sprężynę powrotną. Przy braku zasilania zawór jest normalnie zamknięty. Zasilony siłownik otrzymując sygnał z termostatu otwiera zawór. Po otwarciu zaworu zimna lub gorąca woda przepływa przez układ, który w zależności od spełnianej funkcji dostarcza do pomieszczenia zimne lub gorące powietrze. Kiedy temperatura pomieszczenia osiągnie temperaturę zadaną, termostat wysyła sygnał do zaworu wyłączający zasilanie a spręŜyna powrotna przymyka zawór, przez co dopływ
wody jest odcięty. Temperatura w pomieszczeniu jest przez cały czas utrzymywana w zadanym zakresie poprzez otwieranie i przymykanie zaworu.
Zawory z siłownikiem serii Z3 występują w dwóch typach: normalnie zamknięte dwudrogowe i trójdrogowe. Występują w trzech wymiarach: ½’’, ¾’’ i 1’’ oraz sześciu modelach zależnie od typu przepływu i charakterystyk czynnika przepływającego. Ponieważ siłownik łączy się z zaworem za pomocą nakrętek istnieje możliwość jego późniejszego zamontowania na zaworze, który jest najpierw osadzany na dopływie. Płaska konstrukcja siłownika umożliwia jego montowanie bardzo blisko ściany, przez co zajmuje mało miejsca. Prezentowany produkt charakteryzuje się niezawodnością, długim
okresem eksploatacji, cichą pracą i moŜe pracować w wysokich temperaturach.

DANE TECHNICZNE

  • Korpus zaworu: kuty brąz
  • Trzpień zaworu: stal nierdzewna (AISI302)
  • Uszczelnienie: kauczuk (NBR)
  • Korpus siłownika: odlew ze stopu aluminium
  • Pokrywa siłownika: ABS
  • Medium przepływające: woda
  • Temp. czynnika: < 94°C
  • Temp. otoczenia: 0°C ~ 60°C
  • Temp. składowania: -20°C ~ +65°C

Wybierz produkt

 DANFOSS KP35-14
 Szafy sterownicze
 Termostat przeciwzamrożeniowy
 Termostat pomieszczeniowy
 Kasetka sterująca
 Panel operatorski
 Sterownik
 Przemiennik częstotliwości E-800
 Siłownik obrotowy do przepustnic Sterowanie 2- oraz 3-punktowe
 Przetwornik KU/D2
 Presostat różnicowy C-2
 Zadajnik temperatury RU 24-T
 Kanałowy czujnik temperatury TD-PT 1000
 Pomieszczeniowy czujnik temperatury TR-PT 1000
Call Now Button